Služby C) T) A) Havlíčkův Brod:

Individuální nácvik                             

420,-/45 minut

Nácvik hry a kooperace ve dvojicích   

2800,-/blok (4xnácvik+konzultace)

Konzultace                                           

420,-/45 minut

Návštěvy v rodinách                           

1800,-/2 hodiny +  cestovné

Návštěvy v předškolních zařízeních

1500,-/2 hodiny + cestovné

Vstupní miniblok rodinného systému

1600,-/90 minut

 

Popis služeb:

Individuální nácviky

Individuální nácviky o délce 45 minut se zaměřují na rozvoj specifických dovedností dítěte, přičemž podstatná je zóna nejbližšího vývoje dítěte. Podle úrovně dítěte se terapeut zaměřuje na rozvoj pracovního chování, komunikace, porozumění sociálním situacím, nácvik hry a imitace.

Rodič je po dobu nácviku přítomen.

Vždy po 4 sezeních je rodičům poskytnuta konzultace, v jejímž rámci společně s rodiči vytváříme další plán práce s dítětem.

Cena služby: 1 900,- Kč (4 lekce nácviku + konzultace s rodiči)

 

Konzultace

Konzultace s rodiči probíhají  v Centru. Terapeut společně s rodiči vytváří návrh řešení problémového chování a rozvoje komunikace, nalézá možnosti práce s úzkostmi. Tato konzultace se využívá v případech, kdy není vhodné, aby dítě bylo konzultaci přítomno, tedy především u starších dětí.

Cena konzultace: 450,-Kč / h.

 

Nácvik hry a kooperace ve dvojicích

Nácviky ve dvojicích probíhají zpravidla bez účasti rodičů a trvají 45 minut (15 minut - rozbor videí s dítětem za přítomnosti rodiče, 30 minut samotný nácvik - bez přítomnosti rodiče). Nácvik je zaměřen na dovednost sdílet hru s druhým a rozvíjet ji, vyvození a zpevňování základních komunikačních vzorců s využitím neverbální komunikace (zpětná vazba za využití očního kontaktu, sdílené pozornosti),  posilování dovedností nezbytných ke kooperaci a hře s kamarádem: střídání, čekání. Nácvik je také zaměřen na dovednost zeptat se druhého člověka „můžu?“. Důraz je kladen i na budování zdravého sebevědomí, k čemuž slouží i pozitivní zpětná vazba pomocí videonahrávky, která umožňuje dětem lépe vnímat vlastní jednání (vycházíme z principů videotréninku interakcí). Nácviky vedou 2 terapeuti, zatímco asistent pořizuje nahrávku a fotí.

Vždy po 4 sezeních poskytují terapeuti rodičům konzultaci, v jejímž rámci terapeut předává informace o průběhu nácviků a konzultuje s rodiči další možnosti rozvoje dítěte.

Cena služby: 2 800,- Kč (4 x lekce + konzultace s rodiči)

 

Návštěvy v rodinách

Při těchto návštěvách dochází k nastavení plánu práce přímo v rodině. Posouzení situace celého rodinného systému, zhodnocení situace.

Zohlednění dítěte a určení zóny nejbližšího vývoje.

Plán je vypracován společně s rodiči.

Cena návštěvy: 1800,- Kč / 2h

(+ náklady na dopravu 4 Kč / km)

 

Návštěvy předškolních zařízení

Při těchto návštěvách jezdí terapeut přímo do předškolních zařízení, kde je vzděláváno dítě s poruchou autistického spektra. Terapeut konzultuje s pracovníky a rodiči nastavení plánu práce s dítětem, úpravu prostředí pro děti s PAS a další důležité podmínky pro vzdělávání dítěte s PAS v předškolním zařízení.

Cena návštěvy: 1800,- Kč / 2h

(+ náklady na dopravu 4 Kč / km)

 

Vstupní blok rodinného systému

Vstupní blok je určen rodinám, které nově přicházejí do péče C) T) A). První část bloku je věnována práci s dítětem. S dítětem pracuje hlavní terapeut, asistent terapeuta pořizuje v době nácviku s dítětem fotografie a videozáznamy. Z těchto záznamů pak asistent vytváří prožitkový deník. V další části bloku odchází dítě na vycházku s asistentem terapeuta a rodiče mají konzultaci bez přítomnosti dítěte.

 

Cena vstupního bloku: 1600,- Kč / 90 minut