Služby C) T) A) Havlíčkův Brod:

Vstupní posouzení hry, komunikace a chování dítěte

1800,-/90 minut

Individuální krátkodobá terapie

750,-/50 minut

Komunikační terapie

1400,-/90 minut

Nácvik hry a kooperace ve dvojicích

3800,-/blok 

(4x nácvik a konzultace)

Konzultace                                         

750,-/50 minut

Návštěva a konzultace v rodině

2100,-/ +  cestovné 4 Kč/km

Návštěva ve školských zařízeních

1800,-/+ cestovné 4 Kč/km