O nás

Pomáháme rodičům porozumět situaci, ve které se ocitli a pomáháme jim nalézt srozumitelné a dosažitelné záchytné body v budoucnosti.

Obdržení diagnózy "autismus" je pro rodiče událostí, která jim doslova změní svět.

Jako první vysloví podezření obvykle pediatr, dětský psycholog nebo neurolog.

Následuje maraton různých vyšetření. Nejprve je dítě odesláno na foniatrii pro podezření na poškození sluchu a dále pokračuje řada dalších kontrol, které umožní blíže specifikovat diagnózu, vyloučit omyl a potvrdit nebo vyvrátit přidružené poruchy. Tato vyšetření mívají dlouhou čekací dobu, často v řádu měsíců.

Teprve po uzavření diagnózy rodiče vyhledávají odbornou pomoc, jejíž dostupnost se různí dle místa bydliště. Myslíme si, že je velmi důležité, aby rodič začal se svým dítětem pracovat co nejdříve, a to i v případě, že diagnóza ještě není uzavřena anebo je teprve ve stádiu podezření.

V C)T)A) usilujeme, společně s rodiči, o nalezení konkrétních způsobů, jak s dětmi pracovat a jak jim pomoci.