Letní aktivity a provoz centra v čase prázdnin 2019

Stejně jako v předchozích letech nás čeká letní příměstský terapeutický tábor pro děti s PAS. Tábor proběhne v druhém červencovém týdnu. Ve třetím týdnu měsíce srpna proběhne třídenní terapeutický minitábor pro děti s PAS.

V době od 15. července do 19. srpna 2019 bude naše centrum uzavřeno. Terapie zahájíme v průběhu měsíce září.

Příměstský terapeutický tábor  2018

V týdnu od 9. do 13. července 2018 proběhl v Havlíčkově Brodě příměstský terapeutický tábor pro děti s PAS. Na táboře bylo celkem 7 dětí. Na asistencích se kromě terapeutů C)T)A) podílely kolegyně z Rané péče Třebíč a z havlíčkobrodské Speciální školy U Trojice. V úterý jsme vyrazili na stezku plnou úkolů do Stříbrných Hor, ve čtvrtek jsme navštívili Ekocentrum v Horní Krupé, kde nás čekal například žížalí závod. Celý týden jsme si užívali společné hry, výtvarné činnosti, říkanky a  také individuální práci odpovídající individuálním potřebám našich malých účastníků.

Prázdninový provoz 2018 v Havlíčkově Brodě

O letních prázdninách bude na naší pobočce v Havlíčkově Brodě probíhat v týdnu od 9. do 13. července 2018 příměstský terapeutický tábor pro děti s PAS. Od poloviny července do poloviny srpna bude naše centrum uzavřeno. Od druhé poloviny srpna budou probíhat v dopoledních  hodinách komunikační terapie dle individuální dohody s rodiči. Běžný provoz centra bude zahájen v polovině září 2018.

Přednáška pro pracovníky MŠ v Národním institutu dalšího vzdělávání

Dne 28. května 2018 proběhla v NIDV v Jihlavě pod vedením Bc. M. Novotné dvouhodinová informační přednáška pro pedagogy mateřských škol. Přednášky se zúčastnilo přes 20 pedagogických pracovníků, pro velký zájem proběhne tato přednáška ještě na podzim 2018.

Rodinná terapie v Havlíčkově Brodě

V měsíci říjnu bude v Havlíčkově Brodě zahájena služba rodinná terapie pod vedením našeho externího kolegy Mgr. Miroslava  Vosmika. Terapie bude probíhat v intervalu 1x měsíčně, vždy v sobotu. První terapeutické sezení proběhne 21.10. 2017. V případě zájmu kontaktujte vedoucí pobočky Marcelu Novotnou (607 985 492, marcela.novotna@cta.cz).

Seminář "Funkční strategie v přístupu k dítěti s autismem v ZŠ" 

Akreditovaného semináře MŠMT "Funkční strategie v přístupu k dítěti s autismem v ZŠ" se zúčastnilo celkem 11 pedagogických pracovníků z různých škol kraje Vysočina. Přednášející semináře byla Bc. Klára Došková, externí spolupracovnice C)T)A), která působí v ZŠ a Gymnáziu Truhlářská v Praze.

 

Pozvánka na seminář:

V termínu 29. a 30. srpna 2017 proběhne na naší pobočce v Havlíčkově Brodě dvoudenní seminář akreditovaný MŠMT
"Funkční strategie v přístupu k dítěti s autismem v ZŠ".
Seminář je určen především pro pedagogy a asistenty pedagoga, kteří se při své práci setkávají s dětmi s PAS.
Přihlášky na kurz na mailové adrese: marcela.novotna@cta.cz nebo telefonicky 607 985 492.

 

Letní terapeutické dny pro děti s PAS

V měsíci srpnu proběhnou na pobočce v Havlíčkově Brodě letní terapeutická dopoledne pro děti
s PAS v následujích termínech:

15., 21., 23., 25. srpna

Každé dopoledne je rozděleno podle věku dětí a program bude koncipován podle potřeb dané skupiny. Určitě budou zařazeny terapeutické aktivity a také aktivity kolektivní a nácvik vycházky, případně výlet u větších dětí. Bližší informace u vedoucí pobočky.

 

A už máme po táboře

V termínu od 10. do 14. července 2017 se na naší pobočce v Havlíčkově Brodě konal příměstký tábor pro děti s PAS. Tábora se zúčastnilo celkem 9 dětí. Krom terapeutických aktivit jsme si společně užili legraci při zábavných říkankách, vyrobili si několik výrobků při výtvarce. Vyrazili jsme také na výlet vlakem, kde jsme v cíli plnili spoustu úkolů na bojovce v přírodě a také jsme se podívali do zoologické zahrady v Jihlavě. Během tábora nám byl nápomocný tým Speciální základní školy U Trojice z Havlíčkova Brodu a kolegyně ze Speciální základní školy v Jemnici.

 

 

Letní příměstský terapeutický tábor 2017

V termínu 10. - 14. července 2017 proběhne v C)T)A) Havlíčkův Brod letní příměstský terapeutický tábor. Na táboře budeme pracovat s dětmi na rozvoji hry, vzájemné interakce a podnikneme společné výlety. Kapacita tábora je omezena, přihlášky na tábor zasílejte do konce května na mail: marcela.novotna@cta.cz.

 

Poděkování

Poděkování za finanční podporu centra v Havlíčkově Brodě patří manželům Rydlovým. Finanční prostředky budou využity na nákup nových pomůcek, her a zařízení.

Moc děkujeme za finanční podporu získanou z benefičního koncertu
v kostele Českobratrské církve evangelické v Horní Krupé.
Velký dík organizátorům - panu faráři Šormovi, paní Klepetkové a
havlíčkobrodským Prímadonkám pod vedením MgA. Ondřeje Štefáčka.

 

Školní rok 2016/2017

Běžný provoz centra byl zahájen v průběhu měsíce září 2016 a poběží do června 2017. V době podzimních, vánočních a jarních prázdnin bude centrum uzavřeno. V období letních prázdnin budou probíhat v centru příměstské tábory pro děti s PAS.

Letní terapeuticky zaměřené příměstské tábory pro děti s PAS

V termínech 11. - 15. července 2016 a 1. - 5. srpna 2016 proběhnou v C) T) A)  terapeuticky zaměřené příměstské tábory. Tábory jsou vhodné pro děti od 3 do 6 let. V rámci tábora budou probíhat nácviky pracovního chování, hry a kooperace mezi dětmi, muzikoterapie a další společné aktivity (výtvarka, cvičení, kroužek, výlety). Bližší informace poskytne Bc. Marcela Novotná - 607 985 492.

 

25. srpna 2015

V měsíci srpnu byl zahájen provoz pobočky Centra Terapie Autismu v Havlíčkově Brodě. Pobočka nabízí dětem individuální nácviky se zaměřením na rozvoj porozumění řeči a sociálním situacím, naučení pracovního chování, nácvik imitace a hry. Dále pak nácviky kooperace a hry ve dvojicích, konzultace pro rodiče a pedagogické pracovníky pečující o děti s PAS.

 

8.7.2015

V průběhu letních prázdnin budeme intenzivně pracovat na přípravách nutných k zahájení provozu pobočky. Pokud se zadaří, již v průběhu měsíce srpna bude pobočka otevřena pro první dětské klienty a jejich rodiče. Objednání je možné na čísle uvedeném v kontaktech.