Rodinná terapie v Havlíčkově Brodě

V měsíci říjnu bude v Havlíčkově Brodě zahájena služba rodinná terapie pod vedením našeho externího kolegy Mgr. Miroslava Vosmika. Terapie bude probíhat v intervalu 1x měsíčně, vždy v sobotu. První terapeutické sezení proběhne 21.10. 2017. V případě zájmu kontaktujte vedoucí pobočky Marcelu Novotnou (607 985 492, marcela.novotna@cta.cz).

Seminář "Funkční strategie v přístupu k dítěti s autismem v ZŠ" 

Akreditovaného semináře MŠMT "Funkční strategie v přístupu k dítěti s autismem v ZŠ" se zúčastnilo celkem 11 pedagogických pracovníků z různých škol kraje Vysočina. Přednášející semináře byla Bc. Klára Došková, externí spolupracovnice C)T)A), která působí v ZŠ a Gymnáziu Truhlářská v Praze.

 

Pozvánka na seminář:

V termínu 29. a 30. srpna 2017 proběhne na naší pobočce v Havlíčkově Brodě dvoudenní seminář akreditovaný MŠMT
"Funkční strategie v přístupu k dítěti s autismem v ZŠ".
Seminář je určen především pro pedagogy a asistenty pedagoga, kteří se při své práci setkávají s dětmi s PAS.
Přihlášky na kurz na mailové adrese: marcela.novotna@cta.cz nebo telefonicky 607 985 492.

 

Letní terapeutické dny pro děti s PAS

V měsíci srpnu proběhnou na pobočce v Havlíčkově Brodě letní terapeutická dopoledne pro děti
s PAS v následujích termínech:

15., 21., 23., 25. srpna

Každé dopoledne je rozděleno podle věku dětí a program bude koncipován podle potřeb dané skupiny. Určitě budou zařazeny terapeutické aktivity a také aktivity kolektivní a nácvik vycházky, případně výlet u větších dětí. Bližší informace u vedoucí pobočky.

 

A už máme po táboře

V termínu od 10. do 14. července 2017 se na naší pobočce v Havlíčkově Brodě konal příměstký tábor pro děti s PAS. Tábora se zúčastnilo celkem 9 dětí. Krom terapeutických aktivit jsme si společně užili legraci při zábavných říkankách, vyrobili si několik výrobků při výtvarce. Vyrazili jsme také na výlet vlakem, kde jsme v cíli plnili spoustu úkolů na bojovce v přírodě a také jsme se podívali do zoologické zahrady v Jihlavě. Během tábora nám byl nápomocný tým Speciální základní školy U Trojice z Havlíčkova Brodu a kolegyně ze Speciální základní školy v Jemnici.

 

 

Letní příměstský terapeutický tábor 2017

V termínu 10. - 14. července 2017 proběhne v C)T)A) Havlíčkův Brod letní příměstský terapeutický tábor. Na táboře budeme pracovat s dětmi na rozvoji hry, vzájemné interakce a podnikneme společné výlety. Kapacita tábora je omezena, přihlášky na tábor zasílejte do konce května na mail: marcela.novotna@cta.cz.

 

Poděkování

Poděkování za finanční podporu centra v Havlíčkově Brodě patří manželům Rydlovým. Finanční prostředky budou využity na nákup nových pomůcek, her a zařízení.

Moc děkujeme za finanční podporu získanou z benefičního koncertu
v kostele Českobratrské církve evangelické v Horní Krupé.
Velký dík organizátorům - panu faráři Šormovi, paní Klepetkové a
havlíčkobrodským Prímadonkám pod vedením MgA. Ondřeje Štefáčka.

 

Školní rok 2016/2017

Běžný provoz centra byl zahájen v průběhu měsíce září 2016 a poběží do června 2017. V době podzimních, vánočních a jarních prázdnin bude centrum uzavřeno. V období letních prázdnin budou probíhat v centru příměstské tábory pro děti s PAS.

Letní terapeuticky zaměřené příměstské tábory pro děti s PAS

V termínech 11. - 15. července 2016 a 1. - 5. srpna 2016 proběhnou v C) T) A)  terapeuticky zaměřené příměstské tábory. Tábory jsou vhodné pro děti od 3 do 6 let. V rámci tábora budou probíhat nácviky pracovního chování, hry a kooperace mezi dětmi, muzikoterapie a další společné aktivity (výtvarka, cvičení, kroužek, výlety). Bližší informace poskytne Bc. Marcela Novotná - 607 985 492.

 

25. srpna 2015

V měsíci srpnu byl zahájen provoz pobočky Centra Terapie Autismu v Havlíčkově Brodě. Pobočka nabízí dětem individuální nácviky se zaměřením na rozvoj porozumění řeči a sociálním situacím, naučení pracovního chování, nácvik imitace a hry. Dále pak nácviky kooperace a hry ve dvojicích, konzultace pro rodiče a pedagogické pracovníky pečující o děti s PAS.

 

8.7.2015

V průběhu letních prázdnin budeme intenzivně pracovat na přípravách nutných k zahájení provozu pobočky. Pokud se zadaří, již v průběhu měsíce srpna bude pobočka otevřena pro první dětské klienty a jejich rodiče. Objednání je možné na čísle uvedeném v kontaktech.